De Nederlandse Belastingdienst: mijn ervaringen. Deel 1.

Volgens mij is de belastingdienst, een falende instelling met kleingeestige, rancuneuze en idiote medewerkers. Er is niets menselijks aan dit “bedrijf”. Zie ook de toeslagenaffaire. En denk maar niet dat dit het enige “lijk” is in de “belastingenkast”. Dit bewees de lijst, project 1043 een fraudelijst, ook wel. Een lijst waar onschuldige burgers zonder reden op terecht kwamen.

Sinds belastingjaar 2009 lig ik al met de belastingdienst in de clinch. Voorop gesteld, ik snap waarom ik belasting moet betalen, daar heb ik ook niets op tegen, integendeel. Dat er regels zijn, snap ik ook helemaal. Maar dat regels en wetten door de belastingdienst alleen worden gebruikt als het hun uitkomt, gaat er bij mij niet in. Het kan niet zo zijn dat iemand het aangifte formulier exact invult zoals gevraagd, dat de belastingdienst dan zegt: ja, maar we bedoelen wat anders. En dat de rechtbank er ook nog in meegaat is echt onbegrijpelijk, en dit is een understatement.

Maar waar heb ik het nu precies over.

Op het aangifte formulier van 2009 (en ook van 2010 t/m 2013) werd onder het kopje Loon gevraagd om de loonheffing in te vullen. Dit kwam op mijn jaaropgave niet voor. Dus ben ik gaan opzoeken wat loonheffing precies was. Volgens de website van de belastingdienst bestaat loonheffing uit

  • Loonbelasting
  • Premie volksverzekering: premies AOW, AWBZ en ANW
  • Premies werknemersverzekeringen
  • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw

Deze dingen stonden wel op mijn jaaropgave. Dus heb ik deze bedragen bij elkaar opgeteld en ingevuld. Bijna een jaar later krijg ik te horen dat de belastingdienst alleen de loonbelasting bedoelen. Waarbij ik dan denk: Vraag daar dan om. Het is hetzelfde als ik mijn partner zou vragen om fruit te kopen, hij appels meeneemt en ik dan zeg dat ik eigenlijk bananen had willen hebben. Maar op één of andere manier is de belastingdienst van mening dat zij een ander Nederlands woordenboek mogen gebruiken en moeten belastingbetalers maar een glazen bol hebben en gissen wat de belastingdienst nu precies bedoelt.

Omdat ik exact ingevuld heb wat in het aangifte formulier gevraagd werd, is er een jarenlange strijd ontstaan tussen mij en de belastingdienst. Het kwam zelfs bij een rechter terecht die begon te strooien met allerlei wetten die nergens te vinden waren. Niet op het aangifte formulier en de diverse uitleg blokjes. Zelfs niet op de website van de belastingdienst. Nu heeft een belastinginspecteur genaamd Leenders mij ooit eens telefonisch gezegd: “De rechtbank doet exact wat de belastingdienst wil.” Dit was nog voor de toeslagenaffaire. En hij heeft gelijk. De rechtbank is in belastingzaken net een aangelijnde hond die precies doet wat zijn baasje de belastingdienst zegt.

Ze zijn bij zowel de rechtbank als bij de belastingdienst zo narrowminded dat ze niet eens snapten (en ook niet willen snappen) waar ik het over had. Bij 1 zitting zat een keer een andere belastinginspecteur genaamd De Blieck. En deze meneer bevestigde voor de rechtbank dat er inderdaad een groot verschil is tussen loonheffing (waar op het aangifte formulier om gevraagd wordt) en loonbelasting (hetgeen de belastingdienst eigenlijk ingevuld wilde hebben). Maar een rechter genaamd Stassen deed er helemaal niets mee.

Op de jaaropgave van 2013 viel op dat het één en ander veranderd was. Op de plek waar een jaar eerder nog loonbelasting stond te lezen stond nu het woord loonheffing. Zo zie je maar hoe slinks en achterbaks de belastingdienst is.

Dan kwam 2012. Volgens de aangifte moest ik betalen, prima. Vervolgens kreeg ik in 2013 de voorlopige aanslag. In deze aanslag stonden meerdere fouten. Ik vroeg mij af waarom ik dan een aangifte invul als de belastingdienst de door mijn ingevulde gegevens niet overneemt. Op deze voorlopige aanslag stuur ik een bezwaarbrief. Ik ontvang hierover een ontvangstbevestiging gevolgd door een aanmaning en een dwangbevel. Beiden hadden niet verzonden mogen worden volgens mevrouw Gielen en de heer Kors van de belastingdienst. In 2014 volgt dan de definitieve aanslag. Dit bedrag heb ik betaald. Op mijn bezwaarbrief heb ik tot op heden nooit antwoord gekregen. Ik dacht dat de zaak hiermee klaar was.

Jaren hoor ik niets over 2012 tot ik in 2017 ineens een brief van de belastingdienst krijg waarin staat dat ik het bedrag van de voorlopige aangifte nog moet betalen. Hierop heb ik weer een bezwaarbrief geschreven. Nog geen maand later ontving ik weer een dwangbevel en een akte van betekening. Dit allebei zonder verdere brieven. Ook tegen het dwangbevel en akte van betekening heb ik bezwaar gemaakt, telefonisch. En weer kreeg ik te horen dat deze niet verzonden hadden mogen worden.

Dan wordt het weer stil over 2012 tot mei 2023. Er volgt dan een loonvordering over 2012. Dit zonder enige bericht vooraf. Ik heb van 01-01-2022 tot 13-06-2023 geen enkele brief, mededeling of iets dergelijks van de belastingdienst ontvangen. Helemaal niets. Dus deze loonvordering kwam volledig onverwacht uit het niets.  Een maand na de loonvordering ontving ik een bericht dat ik naast de loonvordering nog een bedrag over hetzelfde jaar moest betalen. Twee weken later bleek er nog een openstaand bedrag over dit jaar te zijn. Snapt u het nog? Alle bedragen opgeteld: hetgeen ik al betaald had + het bedrag van de loonvordering + de 2 openstaande bedragen = 2x het bedrag wat ik volgens de aangifte zou moeten betalen.

Hoe is het mogelijk dat de belastingdienst over een bepaald jaar beslag legt op je inkomen en daarnaast over hetzelfde jaar ook nog eens 2 onbekende en mijns inziens verzonnen bedragen probeert te incasseren. Ieder normaal denkend mens weet dat dit niet klopt, geen enkele cent hiervan. En de belastingdienst zwijgt. Op mijn bezwaarbrieven krijg ik geen antwoord, ondanks dat de belastingdienst bij wet verplicht is elke bezwaarbrief binnen 1 jaar af te handelen.

Daarnaast is 2012 nu 12 jaar geleden en hebben wij hier te maken met verjaring. Dit was in 2019 ook al het geval. In geval van fouten door de belastingdienst zelf, heeft de belastingdienst maar 2 jaar de tijd om een navordering te doen, geen 5 jaar.

Ik wil mijn stelling van bovenaan dit stuk aanvullen:

de belastingdienst is een falende instelling met kleingeestige, rancuneuze en idiote medewerkers. Verduistering, diefstal en bedrog is een normale gang van zaken van dit falende instituut. Liegen, bedriegen, vergeetachtigheid, veinzen, verdraaien, verzwijgen en weglakken. Het doel is niet om de burgers te dienen, maar om de burgers te vermorzelen. Door gefabriceerd nepbewijs en flut-onderzoeken worden juridische procedures eindeloos getraineerd. De belastingdienst gebruikt leugenachtigheid ter rechtvaardiging van een evident onjuist eigen gelijk.

Neen, tussen de belastingdienst en mij komt het nooit meer goed. En dan is bovenstaand verhaal nog maar een klein deel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *